بایگانی برچسب: الگوریتم های گوگل

الگوریتم های گوگل تعریف و لیست الگوریتم های مهم تا سال 2023
5 (1)

الگوریتم های گوگل تعریف و فهرست الگوریتم های مهم تا سال 2023 گوگل از الگوریتم‌های مختلفی برای انجام وظایف مختلف در موتور جستجوی خود استفاده می‌کند. اهمیت شناخت الگوریتم های گوگل برای یک سئو کار، مثل شناخت قوانین و نقشه شهری است که در آن رانندگی می کند. یکی از مهم‌ترین الگوریتم‌های گوگل، الگوریتم جستجویی […]